14 juni 2024

Bijeenkomst Dorpsagenda Berg en Dal 19 juni a.s.

Beste inwoners van Berg en Dal, Het moment waar we allemaal naar hebben uitgekeken is eindelijk daar! We nodigen jullie van harte uit voor de presentatie van de Dorpsagenda van dorpskern Berg en Dal, die tot stand is gekomen dankzij jullie waardevolle bijdragen en inbreng. De Dorpsagenda omvat een scala aan belangrijke thema’s die ons dorp vormgeven en onze toekomst bepalen: verkeer, ontmoeten, wonen, jongeren, ontspanning en communicatie. Dankzij jullie input hebben we een roadmap voor onze gemeenschap kunnen creëren die aansluit bij de behoeften en wensen van ons allen. Om deze mijlpaal te vieren en om de Dorpsagenda aan jullie te presenteren, organiseren we een informatieavond in de vorm van een markt. Elk thema heeft zijn eigen kraampje waar jullie informatie kunnen vinden, vragen kunnen stellen en natuurlijk jullie reacties kunnen delen. Datum: 19 juni Tijd: Vanaf 19:00 tot 22:00 uur Locatie: Dorpshuis Kerstendal, Berg en Dal We willen jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze bijzondere gelegenheid. Jullie aanwezigheid en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde bij het vormgeven van de toekomst van ons dorp. Laten we samen trots zijn op wat we hebben bereikt en vol enthousiasme naar de toekomst kijken! Met vriendelijke groet,
Samenwerkingsverband Berg en Dal
Wim Altena (Voorzitter Stichting Berg en Dals Bloei) Arjan Zoet (Voorzitter T.V. Berg en Dal) Jos Verstegen (Bestuur Parochie Heilige Drie-eenheid) Imke de Haas (Secretaris Stichting Dorpsraad Berg en Dal) Anne Houterman (Voorzitter Stichting dorpshuis Kerstendal) Dennis Heemstra (Voorzitter Ouderraad Basisschool Titus Brandsma /Bestuurslid C.V. de Berggeiten) Petra Kregting (Opbouwwerker Forte Welzijn)