22 april 2023

Inloopbijeenkomst herinrichting Ooijse Graaf.

Inloopbijeenkomst Ooijse Graaf.

Op donderdag 20 april 2023 organiseerde K3Delta, samen met ARK Rewilding Nederland een nieuwe inloopbijeenkomst over het plan voor de herinrichting van de Ooijse Graaf. ARK en K3 hebben de wens om het gebied te herinrichten om verdroging van het gebied tegen te gaan en de Ooijse Graaf ook beter beleefbaar te maken. Dit vond plaats op het erf van boerderij Eindschenhof aan de Erlecomseweg 80 in Erlecom, bij Charles Jeuken. Al enkele jaren is K3 Delta samen met ARK bezig om een plan te maken voor de uitbreiding van het bestaande natuurgebied de Ooijse Graaf. Na een uitgebreid en zorgvuldig onderzoeks- en planvormingstraject zijn we nu bij het vergunningentraject aangekomen. De komende weken ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Berg en Dal in Groesbeek. Het bestemmingsplan is ook via de button hier naast in te zien.  Bekijk het bestemingsplan. De Ooijse Graaf is een gebied dat steeds droger wordt. Daarvan hebben planten en dieren steeds meer last. De wens is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het aanleggen van wandelroutes. Het uiteindelijke doel is een gebied waarin natuur, wandelen en landbouw hand in hand gaan. En waar we met de herinrichting rekening houden met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.  Namens de gemeente Berg en Dal was o.a. wethouder Alex ten Westeneind aanwezig.