27 maart 2023

Met hetzelfde gemak ook etensresten in de groene bak!

Compostzakken in de milieustraat.

Ook keukenafval is grondstof . De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Mook en Middelaar, Wijchen, ARN en Dar bedanken ook dit jaar inwoners voor het goed scheiden van hun groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) met compost. Inwoners in de regio scheiden hun gft-afval goed, maar er valt vooral bij keukenafval nog veel winst te behalen. Etensresten belanden nog vaak bij het restafval en dat is zonde. Want ook keukenafval is grondstof voor bijvoorbeeld compost. Lees hieronder verder.

 

 

Keukenafval ook bij gft-afval . Ook keukenafval is grondstof zoals etensresten, theezakjes, koffiefilters, eierschalen etc. Op dit moment bieden inwoners van de regio Nijmegen gezamenlijk al veel gft-afval aan. Het gaat al erg goed, maar het kan nog veel beter. Een groot gedeelte van gft-afval en dan vooral keukenafval zoals etensresten belandt nog vaak in het restafval. Dat is zonde, want ook keukenafval zoals etensresten en theezakjes horen bij het gft-afval. Hoe meer keukenafval in het gft afval, hoe lager de kosten en hoe meer compost, groen gas en hergebruikt CO2.Mooie prestatie van inwoners. Van het gft-afval wordt in 2021 in de Dar-regio in totaal 85% gescheiden ingezameld. Landelijk schommelt dit percentage rond de 65%. Een prachtige prestatie van de inwoners in de regio Nijmegen. Hiermee kunnen we veel afval als grondstof gebruiken. Vooral etensresten zijn een belangrijke bron voor de productie van compost en groen gas. Compost wordt gebruikt in de tuin of in de landbouw om de grond te verbeteren en CO2 dat vrijkomt bij vergisting, wordt gebruikt als meststof in de glastuinbouw. Groen gas wordt als brandstof gebruikt voor het streekvervoer. Dit betekent dat inwoners op hun eigen gft-afval rijden als zij in de regio de bus pakken. Een unieke situatie, die ervoor pleit om het gft-afval zo gescheiden mogelijk aan te bieden. 
Compostzakken vanaf maandag 27 maart op milieu straten. Op zaterdag 25 maart was de landelijke compostdag. Vanaf maandag 27 maart kunnen inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Mook en Middelaar ook gratis compostzakken krijgen bij de Dar-milieu straten in de regio als zij hier afval brengen. De compost is een bedankje voor het scheiden van gft-afval, daarom krijgen inwoners als zij afval wegbrengen naar de milieu straat maximaal 2 compostzakken per voertuig en geldt op = op. 

Informatie over locatie en openingstijden
Kijk op www.dar.nl/compost en www.dar.nl/gft voor de locaties (openingstijden) en meer informatie over compost en gft-afval. Let op: de locaties zijn per gemeente verschillend.