4 maart 2023

Vrijwilligersmiddag Ooijse KBO

Voorzitter Annie Verriet spreekt de vrijwilligers toe.

De KBO Ooij (Katholieke Belangen Organisatie 50+) heeft op dit ogenblik ruim 350 leden. Een groot deel van deze leden is ook vrijwilliger binnen de vereniging en al die vrijwilligers worden in ieder geval 1x per jaar tijdens een vrijwilligersmiddag bedankt voor al hun inzet. En dit was deze keer op zaterdag 4 maart in dorpshuis de Sprong in Ooij . Na een toespraak door interim voorzitter Annie Verriet Deutekom, waarbij zij alle vrijwilligers bedankte, konden de vrijwilligers verder genieten van een gezellige bijeenkomst in het dorpshuis, waarna de middag werd afgesloten met een stamppotbuffet, geheel verzorgd door dorpshuis de Sprong.