27 februari 2023

INFORMATIE AVOND MANTELZORG EN WONEN 15 MAART

Op 15 maart wordt in dorpshuis de Sprong, Prins Bernhardstraat 3, te Ooij een informatie avond “Mantelzorg en wonen” gehouden. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Wil je graag komen dan graag eerst aanmelden. Dan weten wij op hoeveel personen we kunnen rekenen. Mocht je die avond willen komen en je bent nog niet aangemeld? Ook dan ben je welkom. Aanmelden kan via een mail naar info@mantelzorgbergendal.nl of per telefoon 085 0406066. Heb je vooraf specifieke vragen die je graag besproken wilt hebben? Dan kun je die bij de aanmelding doorgeven. Meer informatie over Mantelzorg Berg en Dal is te vinden op www.mantelzorgbergendal.nl.  (lees hieronder verder voor het programma)


Programma: 19.00 uur: inloop en welkom door wethouder Irma van de Scheur. 19.15 uur Informatie over:
Procedures en regelingen met betrekking tot een mantelzorgwoning; vergunningsvrij bouwen en/of gebruiken; aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen; over aanbouwen en bijgebouwen.
Pré mantelzorgwoning. Woningaanpassingen; Het verschil tussen algemeen gebruikelijk; Voorliggende voorziening en maatwerk voorziening. woningaanpassingen; Waar kun je als inwoner vragen stellen? Wie kan je adviseren over handige aanpassingen, etc. Mantelzorgurgentie. Wat is een mantelzorgurgentieverklaring; Wat zijn de voorwaarden; Hoe vraag ik aan? Mantelzorg en huurwoning
Wat kan er als je een mantelzorgurgentieverklaring hebt; over inhuren en mede bewoner schap; mantelzorgurgentie en in nabijheid huren; over beschikbaarheid woningen, voorwaarden, en wat gebeurt er na de mantelzorg. Gemeente Berg en Dal en Oosterpoort Wonen /de Waard wonen lichten de
onderwerpen toe. 19.45uur: koffie/thee . 20.00 uur: vragen. Na de presentatie is de gelegenheid om vragen te stellen aan de verschillende informatietafels. Ook is Mantelzorg Berg en Dal er om je
mantelzorgsituatie te bespreken. 21.00 uur: einde programma