22 februari 2023

Meer carnaval volgt later.

I.v.m. de vele carnavals activiteiten van o.a. carnavalsvereniging de Deurzakkers uit Ooij komen de artikelen en foto’s op een later tijdstip op deze site. Eerst volgen wat actuele zaken.