14 januari 2023

Berg en Dal en Stichting Leergeld De Stuwwal bevestigen de samenwerking

vlnr. Jan Peelen Hans Stiekema Irma van de Scheur

 Op vrijdag 13 januari ondertekenden wethouder Irma van de Scheur en het bestuur
van Stichting Leergeld De Stuwwal de intentieverklaring. Hiermee bevestigen de
gemeente en de stichting de samenwerking. voorzitter Hans Stiekema van Stichting Leergeld De Stuwwal: “Nu meedoen is later meetellen, daar doen we het voor.” Wethouder Irma van de Scheur: “We zijn blij met de samenwerking. Stichting Leergeld De  Stuwwal zorgt er voor dat meer kinderen mee kunnen doen in de samenleving.” Stichting Leergeld De Stuwwal is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij kijkt samen met ouders wat nodig is om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld voor school, sport en cultuur. Stichting Leergeld De Stuwwal geeft geen geld, maar betaalt kosten direct aan de leverancier of organisatie. Hoe doen inwoners een aanvraag?
Inwoners kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld De Stuwwal. Vul het formulier in op www.leergeld.nl/destuwwal. Kijk voor meer informatie op de website. Vragen? Stuur een
e-mail naar leergeld.destuwwal@gmail.com. Moeite met invullen van een aanvraagformulier op de computer? Inwoners kunnen een afspraak maken met de formulierenbrigade. Zij helpen inwoners met
het invullen van formulieren. Maak een afspraak op  www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur of bel 06-23 84 29 6