13 januari 2023

In Memoriam Arlène Bus

Het stedelijk gymnasium in Nijmegen deelde dit bericht.

30 december 1960 – 11 januari 2023. Woensdag 11 januari ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat onze collega Arlène Bus is overleden. We kunnen het nog amper bevatten. Tot aan de kerstvakantie heeft ze nog een deel van haar lessen kunnen geven, hoewel ze zich al langere tijd niet fit voelde. In de kerstvakantie bleek dat ze een agressieve, onbehandelbare ziekte had, waardoor ze heel snel achteruit ging. Het is nog moeilijk voor te stellen dat ze er niet meer is. We verliezen in Arlène een warme, betrokken collega, mentor en docent Nederlands. We wensen haar man en drie dochters veel sterkte om dit ingrijpende verlies te kunnen aanvaarden.

Arlène was een muzikante die heel vaak samen optrad met Henk Hubbers uit Ooij en was in de Ooijpolder dan ook een veel geziene gast. Tijdens het kerstconcert van de Ooijse Toekomst, samen met de Waalklinkers in Ooij, trad ze nog op.Ons medeleven gaat uit naar haar man, kinderen en kleinkinderen.