11 december 2022

Minister Rob Jetten opent zonnepaneeldak op “de Kleine Dame” in Ubbergen

Minister Rob Jetten en jeugdburgemeester Tess van Zuylen met achter hen het dak met zonnepanelen op de Kleine Dame in Ubbergen.

Als een van de allereerste deelnemers heeft Rob Jetten, toen nog kamerlid D66, zich aangemeld bij EnergieCoöperatie Hoog&Laag, een initiatief van enkele enthousiastelingen uit de Ooij. Na jaren van voorbereiding liggen de zonnepanelen nu eindelijk duurzame energie op te wekken op het dak van de “Kleine Dame”, een bijgebouw van HAVO Notre Dame des Anges. Samen met jeugdburgemeester Tess van Zuylen opende hij op zaterdag 10 dec 2022,  niet zonder risico,  de met ijs bedekte installatie op het dak. Het is de eerste van twee daken die in beheer zijn van de Coöperatie. In Persingen zal over een jaar het dak van boer Kroes worden aangesloten, tenminste als netbeheerder Liander niet nóg meer vertraging veroorzaakt, aldus voorzitter Els Sonnemans. Zij heette iedereen welkom en vertelde over de keukentafelgesprekken met dakeigenaren (boeren/ondernemers/scholen), hoeveel tijd dit kostte, moeilijkheden met ongeschikte dakconstructies, onwilligheid, maar ook heel veel positieve reacties: uit de omgeving, en vooral van de 60 aanmeldingen als coöperatielid van Hoog&Laag, die kiezen voor CO2-verlaging met snelle terugverdientijd. Het mooie is dat dit 100% eigendom van burgers is. Lees hieronder ver. zie de foto’s

Een paar suggesties zijn aan minister Rob Jetten meegegeven, want ieder paneel op een dak telt, ten gunste van panelen in het veld. Zorg dat het geschikt maken van dakconstructies subsidiabel is. Geef voorrang bij Liander aan burgerinitiatieven zoals deze, zodat 1,5 jaar wachttijd tot het verleden behoort. Probeer de processen te vereenvoudigen, zodat vrijwilligers niet afhaken. Laat een gemeente proactiever zijn in het opzetten van zo’n initiatief. Maar men is blij met de nieuwe regelingen met verlengde termijnen en beter tarief voor de geleverde elektriciteit. Dat geeft nieuw perspectief voor andere daken (de Refter, het hoofdgebouw Notre Dame en een boerderij in Leuth hebben interesse). Ook andere dakeigenaren zijn welkom, want de belangstelling bij burgers is nog steeds groot.

De onlangs aangetreden HAVO-directeur Petra Molenaar verwelkomde iedereen, maar ook de panelen op haar gebouw, want het is meer dan een gebaar naar de directe omgeving, waarmee de school een goede band wil houden. Ook de leerlingen worden hiermee betrokken bij duurzaamheid en zien hoe zonnepanelen dichtbij kunnen werken. De school wilde dan ook geen vergoeding hebben voor het hebben van de panelen.

Tot slot beklom minister Rob Jetten de zeepkist. Hij had zich als relatief nieuwkomer in het dorp via een bevriend contact aangemeld. En noblesse oblige: was graag bereid na járen de opening te verrichten, nú als minister. Hij benadrukte het doorzettingsvermogen van het lokale initiatief, kon toezeggen dat dakconstructies ook voor bestaande bouw subsidiabel worden, erkende dat deze kleinschalige projecten van groot belang waren, en voegde en passant toe dat in de toekomst wind op zee voor 80% zou gaan bijdragen in de energiebehoefte.

Voorafgegaan door een dakverkenner waagde Tess, de jeugdburgemeester als vertegenwoordiger van de toekomst zich op de ladder, gevolgd door Rob in kwieke tred, naar het spiegelgladde dak. Daarop stond een schilderij (‘Zondelen’ van de hand van Niek Wijnands) dat met een routineus gebaar van beiden ontdaan werd van het gordijn onder groot applaus van de tientallen aanwezigen. De vele media konden daarna plaatjes schieten van het uitzicht op de zonnepanelen, op dat moment gehuld in mist die over de Ooijpolder hing. In afwachting van de ZON. Gerhard Boot. Bestuur EnergieCoöperatie Hoog&Laag