10 november 2022

Verkoop groente en fruit bij Kringloop Groesbeek 2 jaar gedoogd

De kringloopwinkel in Groesbeek

De gemeente Berg en Dal gaat de verkoop van groente en fruit bij de Kringloop Groesbeek 2 jaar gedogen. Dit betekent dat de verkoop wordt toegestaan ook al past dit niet binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente. Door de verkoop te gedogen blijft er goedkoop groente en fruit beschikbaar. De koopkracht van huishoudens gaat hard achteruit en de armoede neemt toe. De gemeente vindt het aanbieden van goedkoop groente en fruit daarom van maatschappelijk belang. Een ander argument om de verkoop te gedogen is dat de Kringloop de verkoopopbrengst (deels) gebruikt voor maatschappelijke activiteiten. Zo steunt de Kringloop goede doelen zoals de voedselbank. Ook biedt de Kringloop werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wel gedogen, niet legaliseren. De gemeente kiest voor gedogen omdat het legaliseren van de verkoop in strijd is met het ruimtelijke beleid. Dit beleid richt zich op het creëren van een sterk functionerend winkelcentrum. Uitbreiding van detailhandel buiten dit kernwinkelgebied is daarom niet mogelijk. De Kringloop bevindt zich op het bedrijventerrein en niet in het kernwinkelgebied.Bij gedogen is het verplicht om de strijdigheid met de regels zo kort mogelijk te laten duren. De verwachting is dat de koopkracht niet snel herstelt. Daarom kiest de gemeente voor een gedoogperiode van 2 jaar. Er zijn wel verschillende voorwaarden bij het gedogen. Zo mag de verkoop van planten bijvoorbeeld niet meer. Daarnaast mag de verkoopoppervlakte maximaal 30 m² groot zijn. Handhavingstraject afgebroken Kringloop Groesbeek verkoopt al langere tijd groente en fruit. Omdat dit in strijd is met de verleende vergunning is het vorige college met een handhavingstraject gestart. Omdat het nieuwe college de verkoop gaat gedogen stopt dit handhavingstraject.