3 november 2022

De Hubertuskerk in Ooij heeft een nieuwe koster.

David Brouwers

Sinds enige tijd heeft de Hubertuskerk in Ooij een nieuwe koster. Het is David Brouwers, die zelf ook in Ooij woont. Hij vervangt ook Wiel de Haas, met wie het overigens nu weer beter gaat.  Tevens verleent hij hand- en spandiensten aan de andere kerken in de Parochie Maria ten Hemelopneming. Als u iets met hem wilt bespreken, kunt u dat het beste per mail doen of bij hem aan huis, aangezien hij slechthorend is. Wethouder Verrietstraat 53, 6576 DC Ooij, E:wheelcowboy@yandex.com