21 oktober 2022

Jubileumviering met jubilarissen bij de Ooijse KBO

Donderdag 20  oktober vierde de Ooijse KBO, de Katholieke  Bond van Ouderen, haar 71 jarig bestaan in het dorpshuis de Sprong te Ooij. Dat wilden ze eigenlijk vorig jaar doen bij het 70 jarig bestaan maar toen gooide Corona roet in het eten. De Ooijse KBO heeft 357 leden en is toegankelijk voor mensen van boven de 50 jaar. Daarbij heeft de club nog 14 ereleden, dat zijn o.a. mensen die 90 jaar of ouder zijn. 176 leden waren naar de Sprong gekomen om daar van een gezellige middag te genieten en mee te doen aan een uitgebreide koffietafel. Zo werd er opgetreden door het koor de “Waalklinkers” en konden de aanwezigen genieten van twee optredens van tonprater-buutredner Rob van Elst. Hij kreeg de lachers op zijn hand. Geweldig! De middag werd afgesloten met een uitgebreide koffietafel, verzorgd door de Sprong in samenwerking met Spar Looijschelder. Tijdens deze middag werden 8 leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap, terwijl nog eens 6 leden verstek moesten laten gaan. Zij zullen op een later tijdstip bezocht en gehuldigd worden. De aanwezige jubilarissen waren: mevr. Willy Corté Verriet (37 jaar) mevr. Til v.d. Brink-Verriet (35 jaar); mevr. Marietje Hofman-Blom (32 jaar); mevr. Riet Jacobs-Janssen (30 jaar); mevr. Mientje Vermeulen-Pouwels (28 jaar); mevr. Diny Arntz-Gerbrands (25 jaar); mevr. Willemien Hubbers-Groothuizen (25 jaar) en dhr. Eef Boerboom (25 jaar). Allen van harte gefeliciteerd.  zie de foto’s deel 1 ;  deel 2;  deel 3

Niet aanwezig waren de jubilarissen: de dames Mientje Hubbers-Peters (42 jaar); Reggie Blom-Neuij (31 jaar) Mientje Awater-Vink (28 jaar); Ton Rikken-Teunissen (27 jaar); Marie Kerkhoff-Kroes (26 jaar) en An Arnts-Neienhuijsen.