20 oktober 2022

Jan Derksen uit Leuth overleden.

Jan Derksen

Ons bereikte het droevige bericht, dat op donderdag 20 oktober, 11 dagen na het overlijden van zijn vrouw Lenie, Jan Derksen uit Leuth op 85 jarige leeftijd op Kalorama is overleden. Jan is daar vanavond rustig ingeslapen.  We wensen zijn dochter Ellen en haar man Jan,  kleinkinderen en achterkleinkind, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De crematie is op vrijdag 28 oktober om 11.00 uur is in het crematorium in Beuningen. Voor degene die afscheid van Jan willen nemen is hier op donderdag 27 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur gelegenheid voor. Jan is thuis opgebaard, Margrietstraat 22 in Leuth.