11 oktober 2022

Asfalt vervuiling in de Ooijpolder.

De asfaltvervuiling op de rotonde.

Op de Kapitteldijk, de Thornsestraat en de rotonde in Persingen, alles in de Ooijpolder is de rijbaan ernstig vervuild door asfalt, dat waarschijnlijk afkomstig is van de vrachtauto’s welke in gebruik waren bij de wegwerkzaamheden op de Steenheuvelsestraat in Leuth. Langs en op alle genoemde wegen  lag asfalt en op de rijbaan van vooral de rotonde op de Thornsestraat-Sint Hubertusweg was dit zoveel, dat een aannemersbedrijf werd ingeschakeld om het “losse” asfalt te verwijderen. Zeker als het ging regenen zou dit gevaarlijk zijn voor motorrijders.