10 oktober 2022

Lenie Derksen-Elemans uit Leuth overleden

Lenie Derksen-Elemans

Op zondag 9 oktober is Lenie Derksen-Elemans uit Leuth, na een kort ziekbed overleden. Ze is 85 jaar geworden. De crematie is op zaterdag 15 oktober in crematorium te Beuningen. We wensen haar man, haar dochter en echtgenoot, kleinkinderen en achterkleinkind, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.