26 september 2022

“Ziekenzondag” in Ooij.

ziekenzondag in dorpshuis de Sprong te Ooij.
De nationale ziekenzondag valt in de parochie van Ooij altijd op de zondag van de Ooijse kermis (De tweede zondag in september). Omdat dan de zieken en de ouderen niet de aandacht krijgen, die ze verdienen wordt deze dan in Ooij op een later tijdstip gehouden. Daarom werd deze nu, op zaterdag 24 september, in Ooij gehouden. De nationale ziekendag was een samenwerking tussen de Parochie, de KBO en de Zonnebloem. Niet in de kerk, maar in dorpshuis de Sprong, welke voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Deze plechtige H. Eucharistieviering werd geleid door pastoor Rudo Franken met assistentie van Mientje Huisman en met medewerking van het Gemengd koor o.l.v. W. Wijnakker. Na afloop was er voor iedereen koffie en wat anders, terwijl er “voor elke bezoeker een rode roos was.