18 september 2022

Pauselijke onderscheidingen voor Gerrit Alofs en Geert Verweij in Ooij.

Pauselijke onderscheidingen voor Gerrit Alofs (links) en Geert Verweij.

Op 17 september kregen Gerrit Alofs en Geert Verweij uit Ooij tijdens de H.Mis in de H. Hubertuskerk van 19.00 uur de โ€œPro Ecclesia et Pontifice โ€œopgespeld door pastoor Rudo Franken voor hun vele verdiensten voor de kerk. Na de Mis volgde een receptie in dorpshuis de Sprong voor de beide gedecoreerden.  Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s

Gert Alofs, u bent al parochievrijwilliger sinds 1985, onlangs hebt u zelfs nog meegeholpen bij het ontruimen van de ruimte onder de kerk; jarenlang bent u actief geweest vanuit het kerkbestuur, en hebt u kerkhofbeheer gedaan (o.a. met familie van overledene een graf uitgezocht, aanwezig bij delven en sluiten van het graf), u hebt samen met anderen het kerkhof bijgehouden en oude graven verwijderd, het kerkhof aangelicht met Allerzielen; jarenlang was u collectant en hebt u het innen van de Gezinsbijdrage behartigd, evenals de organisatie van 4 mei en het protocol vlaggen, hebt u vrijwilligers aangestuurd bij het opbouwen van de kerststal en het schoonmaken van de kerk. Dat zijn de zichtbare dingen. Maar er zijn zovele andere werkzaamheden die niet gezien werden en die misschien minstens zo belangrijk waren.

Geert Verweij, geboren te Beek-Ubbergen, je bent vanaf 1961 lid van het Mannenkoor Beek, later geรซmigreerd naar Ooij, toch lid gebleven van het Mannenkoor, van 1993-2013 lid van het kerkbestuur van parochie Ooij, en als zodanig nam je menige taak op je, bv actie kerkbalans, voorzitter van comitรฉ 100 jaar bestaan kerk Ooij 2005, organisatie 4 mei contact met school om interesse hiervoor te wekken, gids bij openstelling kerk, vanaf de parochiefusie 1-1-2014 voorzitter van de Torengroep Ooij voor dagelijkse zaken rond organisatie en pastoraat, en je startte en begeleidt sinds twee jaar een ploeg voor het onderhoud van het kerkhof, je maakt deel uit van de schoonmaakploeg van de kerk, bent acoliet bij uitvaarten, bouwt mee met de opbouw van de kerststal en bent sinds 2006 lid van de oecumenische Stevenskring in Nijmegen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog zovele andere dingen waar mensen je voor weten te vinden en die je dan op je neemt en tot een goed einde brengt.

Jullie beiden, Gert Alofs en Geert Verweij, is door onze paus Franciscus van harte de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend, die ik graag uitreik samen met diaken Henk Nieuwenhuis met wie jullie ook, en wel jarenlang op een prettige manier hebben samengewerkt. En vanuit het bestuur natuurlijk een boeket bloemen voor jullie echtgenotes van wie jullie de ruimte en bemoediging kregen. Rudo Franken, pastoor