9 september 2022

Koninklijke Onderscheiding B.A. (Ben) Semmekrot uit Ooij.

Op vrijdag 9 september kreeg de heer B.A. (Ben) Semmekrot uit Ooij een Koninklijke
Onderscheiding. De heer Semmekrot is kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Ter
gelegenheid van zijn pensioen was er een afscheidssymposium. Hierbij werd de heer Semmekrot verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. De heer Semmekrot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Semmekrot kreeg deze onderscheiding omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de zorg voor kinderen en dan met name rondom het onderwerp wiegendood.  zie de foto’s

Kinderarts
Als kinderarts zette de heer Semmekrot zich bijzonder in voor de verdere ontwikkeling van
de neonatologie (zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen) en het juiste gebruik van
geneesmiddelen bij kinderen. Hij was opleider bij de opleiding tot kinderarts binnen het CWZ.
Hij heeft bijdrages geleverd aan veel onderwerpen zoals de infectiepreventie en het
ontwikkelen van het geneesmiddelenformularium (voorkeurslijst welke geneesmiddelen bij
welke ziekte het beste kunnen worden toegediend). Ook maakte hij zich sterk voor de
zorgketen ‘acute verloskunde’. Naast zijn werk als kinderarts was de heer Semmekrot actief voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (de NVK) en het Nederlands Kenniscentrum
Farmacologie Kinderen. Ook was hij lid van vele landelijke en Europese commissies.
Wiegendood
Sinds de oprichting in 1996 is de heer Semmekrot vrijwilliger bij de Stichting Wiegedood,
voorheen de Expertisegroep Wiegendood. Hij heeft daar een voortrekkersrol gespeeld en
meegeholpen met het opstellen van richtlijnen om het aantal wiegendoden in Nederland
terug te dringen. Hij bezocht ouders van kinderen die op jonge leeftijd, al voor hun 2e
verjaardag, plotseling zijn overleden. Met zijn kennis had hij bij de stichting een belangrijke
rol bij de besprekingen van deze praktijkvoorbeelden. Hij is actief betrokken bij het
onderzoek naar het voorkomen van wiegendood. Hij informeert, ondersteunt en adviseert de
ouders en verzamelt de onderzoeksgegevens. Ook leverde hij een grote bijdrage aan
diverse belangrijke publicaties en boeken over dit onderwerp, waardoor het aantal gevallen
van wiegendood in Nederland door de jaren heen is gedaald en waardoor er meer
bewustzijn is over dit onderwerp.
De heer Semmekrot heeft zich ook vele jaren verdienstelijk gemaakt voor de vereniging
Ouders van Wiegedoodkinderen. Hij heeft veel babyproducten beoordeeld op de veiligheid
en risico’s en hij adviseert de stichting bij de subsidieaanvragen voor wetenschappelijk
onderzoek. De heer Semmekrot gaat na zijn pensionering door met al deze activiteiten voor de stichting. zie artikel in de Gelderlander