3 september 2022

Nieuw kaartseizoen in Ooij

De mooie zomer loopt weer ten einde, de avonden worden weer langer, het wordt weer tijd voor de kaartmiddagen en -avonden. Binnenkort gaat het rikken en jokeren in Ooij weer van start. De kaartavonden in de Sprong beginnen op vrijdagavond om 19:00 uur. De kaartmiddagen in de kantine van SVO beginnen op Zondagmiddag om 13 uur. Het inleggeld is bij beiden € 2,50 per middag of avond. Er zijn 3 kaartrondes en voor elke kaartronde bepaalt het lot wie met wie gaat kaarten. Er zijn leuke prijzen te winnen voor de 3 beste rikkers en de 3 beste jokeraars. In de Sprong worden de prijswinnaars tijdens de volgende kaartavond beken gemaakt, behalve op 28 April, dan op het einde van de avond. Bij SVO worden altijd na het kaarten de prijswinnaars bekend gemaakt. De data van de kaartavonden in de Sprong zijn de Vrijdagen 9 en 30 September, 21 Oktober, 11 November, 2 en 23 December, 13 Januari, 3 en 24 Februari, 17 Maart, 7 en 28 April. De data van de kaartmiddagen in de kantine van SVO zijn de Zondagen 16 Oktober, 20 November, 18 December, 8 Januari, 12 Februari en 5 Maart. Op 1 april is dagkaarten bij SVO van 12 tot 24 uur, dit is nog onder voorbehoud. De kaartavonden en -middagen zijn voor iedereen toegankelijk en altijd heel gezellig. U bent van harte uitgenodigd mee te kaarten. Team SVO en Team Ooijse Toekomst