3 september 2022

Afscheid van Henk Janssen bij de Stichting Schuldhulpbuddy.

v.l.n.r Henk Janssen, Annelies Visser, Ria van Hoewijk en Irma vd Scheur

Op zaterdag 3 september 2022 hebben (oud) vrijwilligers en (oud)_bestuursleden van Stichting SchuldHulpBuddy (SSHB) in de serre van de Protestantse kerk in Groesbeek afscheid genomen van de voorzitter van het eerste uur, pastoor Henk Janssen. Zijn verhuizing naar de buurgemeente Cuyk is het moment om na zes jaar de voorzittershamer over te dragen. Henk werd in toespraken van Ria van Hoewijk (bestuurslid van SSHB), wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal en door de nieuwe voorzitter van SSHB Annelies Visser uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de stichting. (lees hieronder verder) zie de foto’s

Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal werd op 2 december 2015 opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken van de gemeente Berg en Dal. Betrokkenen vanuit de twee Katholieke parochies, de twee Protestantse gemeenten en vanuit particulier initiatief in de gemeentes Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek (de MUG gemeenten) waren geraakt door onderzoeksresultaten waaruit bleek dat een groot aantal huishoudens in de gemeenten zeer grote schulden bleken te hebben. 

Bij de oprichting in 2015 werd pastoor Henk Janssen als voorzitter van deze nieuwe stichting benoemd. Het doel was een vrijwilligersorganisatie op te richten om mensen met geldzorgen te ondersteunen. Onder het voorzitterschap van Henk Janssen heeft SSHB zich als vrijwilligersorganisatie goed kunnen ontwikkelen en bewijzen. Aanvankelijk was SSHB alleen werkzaam in de gemeente Berg en Dal. Enkele jaren later werd het werkgebied uitgebreid met de buurgemeenten Heumen en Mook en Middelaar. Nu zes jaar later staat de Stichting SchuldHulpBuddy er. SSHB werkt voor drie gemeenten met een veertigtal vrijwillige buddy’s en twee vrijwilliger coördinatoren. SSHB helpt inwoners die moeite hebben hun financiële administratie bij te houden of biedt hulp met budgetteren. Ook biedt SSHB ondersteuning bij betalingsachterstanden en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. De buddy’s nemen het werk niet over maar bieden de cliënten ondersteuning en hulp. Sinds enkele jaren levert SSHB ook vrijwilligers voor de formulierenbrigade; zij helpen bij het aanvragen van de energietoeslag of bijvoorbeeld bij het invullen van aanvraagformulieren voor toeslagen. 

Met het vertrek van pastoor Henk Janssen is op 7 juli het voorzitterschap overgenomen door Annelies Visser, oud wethouder van gemeente Berg en Dal en in de jaren 2016-2018 zelf ook werkzaam als schuldhulpbuddy bij deze stichting. Voor meer informatie over SSHB www.sshbsupport.nl