29 augustus 2022

Inloopbijeenkomst over plan voor herinrichting Ooijse Graaf.

Ooijse Graaf

Op donderdag 15 september organiseren ARK Natuurontwikkeling en gebiedsontwikkelaar K3 een inloopbijeenkomst over het plan voor de herinrichting van de Ooijse Graaf. ARK en K3 hebben de wens om het gebied te herinrichten om verdroging van het gebied tegen te gaan en de Ooijse Graaf ook beter beleefbaar te maken. De inloopbijeenkomst is op boerderij Eindschenhof aan de Erlecomseweg 80 in Erlecom. Lees hieronder verder

Versterking van de Ooijse Graaf
De Ooijse Graaf is een gebied dat steeds droger wordt. Daarvan hebben planten en dieren steeds meer last. De wens van ARK en K3 is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. Het uiteindelijke doel is om een gebied te realiseren waarin natuur, wandelen, klimaatadaptatie en landbouw hand in hand gaan. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf. 
Input en onderzoeken
In september en oktober vorig jaar hebben K3 en ARK tijdens excursies door het gebied uitgelegd wat de plannen zijn in de Ooijse Graaf. Ook is toen een eerste schetsplan gepresenteerd voor een nieuwe plas en nieuw rietmoeras. Tijdens en na de gebiedsexcursies en in gesprekken met onder andere overheden is er input gegeven op het plan. Ook zijn er het afgelopen jaar verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de ontvangen input en de onderzoeken is het inrichtingsplan verder uitgewerkt.
Inloopbijeenkomst op 15 september
Tijdens de inloopbijeenkomst op 15 september bespreken K3 en ARK het inrichtingsplan opnieuw en lichten ze de gemaakte keuzes toe. Daarbij is er uiteraard nog ruimte voor input op het plan. Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt moment tussen 16.00 en 20.00 uur komen binnenlopen op boerderij Eindschenhof, Erlecomseweg 80 in Erlecom.

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich voor de inloopbijeenkomst aanmelden door uiterlijk
maandag 12 september een e-mail te sturen naar Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl.