24 augustus 2022

Leerkrachten Laurentiusschool ontvangen certificaat

Inmiddels is het 2 jaar geleden dat de Kekerdomse basisschool (Sint Laurentius) is gestart met een verandering van het traditionele onderwijsconcept naar het Daltononderwijs. Aankomend najaar is het verandertraject voltooid en zijn zij officieel een Daltonschool. Hiermee laat de school zien volgens de 5 kernwaarden van Dalton te werken (samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie). Ook de leerkrachten hebben zich hier het afgelopen jaar verder in ontwikkeld en hebben tijdens de studiedag in de zomervakantie allemaal het certificaat behaald. Dit onder toeziend oog van André de Jong (directeur bestuurder van onze stichting) en Hans Wolthuis (trajectbegeleider Dalton). Hierdoor handelt ook elke leerkracht volgens de kernwaarden van Dalton. Hier zijn wij erg trots op. Bent u geïnteresseerd in ons vernieuwde onderwijsconcept? Maak een afspraak met de directeur van de school. Hij, en de teamleden, laten graag zien wat het Daltononderwijs precies inhoudt.