7 juli 2022

Start groot onderhoud N840 Beek-Millingen aan de Rijn. Kapitteldijk als eerste.

Oversteek Kerkdijk-Kapitteldijk in Persingen

Nachtelijke omleidingsroutes tussen 18 en 22 juli 2022. Start groot onderhoud N840 Beek-Millingen aan de Rijn. Provincie Gelderland bereidt groot onderhoud voor aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022 vinden de eerste onderhoudswerkzaamheden plaats. Vanaf de Thornsche Molen tot aan de Duffeltdijk krijgt de rijbaan een nieuwe deklaag. Voor gemotoriseerd verkeer komt er ’s nachts een omleidingsroute. Ook worden in die week bomen gekapt om bij de Thornsche Molen een fietsoversteek te maken. Verkeer wordt daar om en om langs de werkzaamheden geleid. Vanaf 22 augustus 2022 volgt het grootste deel van de werkzaamheden. De provincie organiseert daarvoor een inloopbijeenkomst om bewoners te informeren. Lees hieronder verder.

 

Omleidingsroutes: Van maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli 2022 wordt de deklaag van de Thornsestraat (N840) vervangen  tussen de Thornsche Molen tot aan de Duffeltdijk. Doorgaand verkeer wordt tussen 20.00 en 6.00 uur omgeleid via de Erlecomseweg, Erlekomsedam en Sint Hubertusweg. De fietspaden langs provinciale weg zijn bereikbaar. De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats, omdat de omleidingsroute via de Erlecomsedam voor de bus te smal is én de bus overdag kan blijven rijden.  

Fietsoversteek Thorensche Molen en bomenkap: De fietsoversteek over de N840 bij de Thornsche Molen is een belangrijk recreatieve fietsroute in de Ooijpolder. Veel fietsers maken gebruik van de oversteek om het gebied per fiets te verkennen of de Thornsche Molen te bezoeken. We maken deze oversteek veiliger door voor fietsers een eigen oversteekmogelijkheid aan te leggen, waardoor het auto- en fietsverkeer bij de oprit van de Thornsche Molen worden scheiden. De nieuwe fietspadoversteek wordt opgeschoven in oostelijke richting en fietsers krijgen meer ruimte in de tussenberm. Hierdoor moet ook de rijbaan worden verbreed. Om hier ruimte voor te maken, worden 10 bomen gekapt. Provincie Gelderland voert deze werkzaamheden uit op woensdag 20 en donderdag 21 juli. Verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden geleid. 

Kapvergunning: De te kappen bomen staan in de gemeente Berg en Dal. De gemeente heeft daarvoor een kapvergunning afgegeven. Het gaat om bomen, die op de plaats staan waar de fietsoversteek komt of die het zicht van verkeersdeelnemers op de N840 ontnemen. Er komen 10 nieuwe bomen, op een iets andere plek, voor in de plaats: 4 lijsterbessen aan de noordzijde van het bestaande fietspad en 6 winterlindes wat westelijker in de bestaande groenstrook.

Fietsoversteek Kapitteldijk: De oversteek in de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via Zyfflich. In 2019 deden provincie Gelderland en gemeente Berg en Dal onderzoek naar het aantal fietsers die op die locatie dagelijks oversteken. Circa 70 fietsers maken dagelijks gebruik van deze route. Er is dan ook besloten om de situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te creëren waarbij fietsers haaks op de weg kunnen opstellen zodat er ook beter zicht is op het verkeer met name uit de richting Leuth. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. 

Bewonersavond. Na de zomervakantie organiseert de provincie een inloopavond over de verkeersmaatregelen en de planning van de overige werkzaamheden. Ook de aannemer is daarbij aanwezig. Zodra de datum bekend is, communiceren we dat via een persbericht, advertentie en op www.gelderland.nl/N840.