4 juli 2022

Publieksdag Millingerwaard.

Johan Bekhuis krijgt de sleutel van de Millingerwaard.

Op zondag 3 juli kon het publiek de (bijna) afgeronde werkzaamheden in de Millingerwaard bezoeken. Er werd een z.g. Publieksdag georganiseerd door Staatsbosbeheer en de aannemerscombinatie, waarbij het publiek vooraf werd geïnformeerd over het wel en wee van deze afronding van de Millingerwaard.  Zo was oud journalist Rob Jaspers de spreekstalmeester en hij interviewde diverse medewerker van de instanties die aan het project Millingerwaard hebben meegewerkt. Johan Bekhuis, al vanaf het begin bij het project betrokken, kreeg de ” sleutel van de Millingerwaard” van Lei Willems, projectleider van Staatsbosbeheer die hem daarvoor gekregen had van van aannemerscombinatie vd Wetering/K3, als symbolisch gebaar dat het werk af was en de terreineigenaar weer bezit kon nemen van zijn terrein. De aannemer had de sleutel ooit van SBB gekregen toen ze de opdracht had gekregen om het grondverzet en de inrichting uit te voeren. Bij de overhandiging zei Lei dat wij (Johan Bekhuis en anderen) ooit in 1992 de bordjes “Verboden Toegang” hadden verwijderd en volledige openstelling propageerden om het gebied geliefd te maken bij bewoners en publiek. Ook na de herinrichting blijft die openstelling gegarandeerd en om daar op toe te zien krijgt voortaan Kekerdom de toegangssleutel in bezit. De sleutel gaat een plaats krijgen in de Waard van Kekerdom.  Na het officiële gedeelte kon het publiek deelnemen aan excursies en andere activiteiten. Ook werd de luisterroute gelanceerd waarin de Millingerwaard zelf het verhaal van dit bijzondere gebied vertelt. zie de foto’s 

De overige door Rob Jaspers geïnterviewde personen:

-Arjan Snel: hoofd SBB Gelderland

-Hans van de Wetering: directeur aannemersbedrijf Van de Wetering

-Titus Haverkamp: projectleider bij K3

– Jos van Hees: directeur bij Rijkswaterstaat Oost Nederland

-Wouter Helmer: gangmaker van het eerste uur namens ARK Natuurontwikkeling, Weeld Natuur Fonds  en Rewilding Europe

-Twan Teunissen: teamleider SBB Rivierengebied Oost

-Twan Teunissen: SBB teamleider Rivierengebied Oost


In het prachtige natuurgebied de Millingerwaard, aan de zuidkant van de Waal is in
het afgelopen decennium veel werk verzet. Als je van boven kijkt, zie je een hand
met duim en vingers vastgelegd in het rivierlandschap. De geulen zijn gegraven en
de zandwin-installatie is inmiddels afgebroken. De rivier pakt de ruimte en de
natuur ontwikkelt zich snel. Met een publieksdag op zondag 3 juli viert
Staatsbosbeheer met de aannemerscombinatie en de omgeving de afronding van
dit werk.  Dankzij de goede samenwerking tussen de overheden, marktpartijen en omgeving en het
koppelen van financieringsstromen is dit gebied langs de Waal omgevormd voor een bestendige
toekomst voor flora en fauna. Door het graven van kwelgeulen is de waterkwaliteit verbeterd en
de hoofdgeul zorgt samen met de stroombaangeul voor meer waterveiligheid. Zo is er ruimte
ontstaan voor dynamische riviernatuur met een enorme verscheidenheid aan soorten van zowel
vogels, vissen, insecten en planten. 
De Millingerwaard maakt onderdeel uit van de Gelderse Poort, een groot Natura 2000 gebied
langs de rivier. De Millingerwaard is echte riviernatuur. Als mens mag je overal struinen in de
uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde
paarden en runderen lopen er vrij rond en houden de planten kort en gevarieerd. En dat de
natuur zich hard ontwikkelt, blijkt wel uit het soortenjaar. Tot nu toe zijn er dit jaar al meer dan
35oo nieuwe soorten ontdekt in de Gelderse Poort.