27 juni 2022

Historische fietstocht Nijmegen – Kleef op 17 juli

Gezicht op Kleef omstreeks 1750

NIJMEGEN-KLEEF. In de zomer van 1740 maakten vier heren uit Groningen per koets een avontuurlijke rit van Nijmegen naar Kleef. Hier verbleven zij enkele dagen en beleefden de nodige avonturen. Het gezelschap volgde, op advies van een kastelein in Nijmegen, de route door het poldergebied van de Duffelt langs onder meer Persingen, Zyfflich, Mehr en Donsbrüggen.   De koetstocht uit 1740 is in dagboekvorm beschreven door Theodorus Beckeringh, een van de reizigers. Hij noemde de trip ‘een Plaisir Reisje van Nijmegen na Kleef’. Friedrich Gorissen (oud-stadsarchivaris Kleef) heeft er in de Klever Heimatkalender (1956) een mooi verhaal aan gewijd. Het originele dagboek bevindt zich in het Regionaal Archief Nijmegen. De route van destijds is nog steeds vrijwel geheel intact. Op zondag 17 juli kun je deze ‘historische’ tocht onder begeleiding van een Nederlandse en Duitse gids opnieuw meemaken. Niet in een luxe koets maar per fiets. De oude route door de Duffelt volgend zien we dat er weliswaar veel veranderd is, maar ook dat verrassend veel nog steeds goed herkenbaar is. Deelname is gratis. De bijzondere fietstocht wordt georganiseerd door Heemkundekring De Duffelt. Programma: de fietstocht start om 11.00 uur bij de kerk van Persingen (Persingensestraat 7, verzamelen vanaf 10.45 uur). Na een korte stop in het ‘Duffeltdorp’ Mehr, is de aankomst in Kleef gepland rond 13.30 uur. Na een korte toelichting door een stadsgids op het historische Kleef anno 1740, is er om 14.00 uur gelegenheid voor een hapje en drankje. Daarmee eindigt het programma. Deelnemers kiezen hun eigen tijdstip en route huiswaarts. Deelname aan de fietstocht is gratis, eventuele consumpties onderweg of in Kleef zijn voor eigen rekening. De tocht staat open voor alle soorten fietsen. Informatie en aanmelden tot 10 juli 2022 (Johannes van Lier, 0049 2826-5387, jmvanlier@t-online.de / Heinz Maahs,  06 1450 55 39, h.maahs@telfort.nl