21 juni 2022

Groen licht voor ontwikkeling terrein Vijverhof te Berg en Dal.

De gemeente Berg en Dal is akkoord met het stedenbouwkundig plan van KlokGroep voor het terrein van de Vijverhof in Berg en Dal. KlokGroep kan nu verder met het ontwikkelen van het terrein. KlokGroep wil op het terrein 120 woningen realiseren. In het hoofdgebouw van het voormalig zorgcentrum komen 72 huurappartementen. De gemeente is akkoord gegaan met een zogenaamde kruimelregeling voor de bouw van deze appartementen. Daardoor kan KlokGroep al snel starten met de transformatie van deze appartementen. In de volgende fase komen er op het terrein 48 koopwoningen in diverse prijsklassen. Wethouder Alex ten Westeneind (Wonen): ”Het stedenbouwkundig plan laat goed zien wat er gebouwd gaat worden en hoe het plan er straks na de realisatie uitziet. Het is geweldig dat we al zo snel kunnen beginnen met de transformatie van het hoofdgebouw. We gaan er op korte termijn 72 woningen bij krijgen. Daarbij gebruiken we het hoofdgebouw opnieuw en bouwen we dus deels circulair”.


Hoofdgebouw
In het hoofdgebouw komen 72 appartementen. 38 appartementen zijn sociale
huurappartementen. Hiervan neemt woningcorporatie Oosterpoort er 32 af. Een aantal
daarvan wordt verhuurd aan woonwerkgemeenschap Babylon. Er komen ook 34 middeldure
huurappartementen.
Kruimelregeling
Door de kruimelregeling kan KlokGroep snel aan de slag in het hoofdgebouw. KlokGroep
hoeft daarmee niet te wachten op de wijziging van het bestemmingsplan dat voor de rest van
het voormalig terrein van ZZG noodzakelijk is Ze moeten wel de gewone procedure voor de
omgevingsvergunning doorlopen met de gebruikelijke onderzoeken en ruimtelijke
onderbouwing.
Groen en duurzaam
In het plan zijn drie groene landschapsstroken opgenomen die als uitgespreide vingers over
het terrein lopen met behoud van bestaand groen als een van de belangrijkste speerpunten.
Ook komt er een centraal gelegen ontmoetingsplek. Vanuit duurzaamheid is gekozen voor
de toepassing van lagetemperatuurverwarming en circulaire en biobased bouwmaterialen.
Ook wordt de buitenruimte klimaat adaptief ingericht.
Participatie
Het stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen in samenwerking met KlokGroep en de
grondeigenaren van het terrein: ZZG, Oosterpoort en Vermeer een in nauwe samenspraak
met de dorpsraad van Berg en Dal, huidige bewoners, potentiële bewoners en
woonwerkgemeenschap Babylon). Veel opgehaalde reacties zijn al meegenomen in het
plan. Andere reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.
Woonambitie
Van de nieuwe 120 woningen is 32% sociale huur en 28% middeldure huur. Hiermee voldoet
het plan aan de ambities van de gemeente op het gebied van wonen om minimaal 30%
sociale en 20% middeldure huur te bouwen.

KlokGroep begint nu met de transformatie van het hoofdgebouw en start met de wijziging
van het bestemmingsplan voor het terrein.