3 juni 2022

Demobijeenkomst zaaien in ruitverband in Groesbeek.

Wethouder vd Scheur laat zich voorlichten door Brigitte Kroonen en Jack Nicolaes. Chris Poelen kijkjt van de zijkant toe.

Wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal was donderdagmiddag 2 juni aanwezig bij een demobijeenkomst ” zaaien in ruitverband” bij het bedrijf van Chris Poelen (Het Balkon van Groesbeek) in Groesbeek. Boeren en tuinders zijn actief om zo zuinig mogelijk om te gaan met water. Op het gebied van waterbeheer gaat er al heel veel goed, maar het kan altijd beter. Er liggen kansen om nog beter
om te gaan met droogte en om voedingsstoffen beter te kunnen benutten. Het zoveel mogelijk infiltreren van water in landbouwpercelen, is van cruciaal belang. Zaaien in ruitverband helpt om water vast te houden en zorgt voor vermindering van afspoeling van water en nutriënten op landbouwpercelen op de stuwwal. In Groesbeek, op het bedrijf van Chris Poelen, is dit jaar een demonstratieperceel aangelegd met mais gezaaid in ruitverband. Brigitte Kroonen, onderzoekster aan de WUR, gaf deze middag een toelichting geven op het onderzoek wat tot nu toe gedaan is naar zaaien in ruitverband. Jack Nicolaes, melkveehouder te Klimmen (Limburg), zaait zijn mais al in ruitverband. Tijdens de bijeenkomst deelde hij zijn ervaring uit de praktijk. De wethouder liet zich op dit gebied voorlichten.