23 mei 2022

Opening expositie “Bedrijvigheid op en aan het water” in Millingen aan de Rijn.

Pastoor Rudo Franken en burgemeester Mark Slinkman luidden ieder hun eigen bel als openingshandeling.

Zondagmiddag opende burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal en pastoor Rudo Franken  een cultuurhistorisch informatiecentrum in de Heilige Antonius van Paduakerk van Millingen aan de Rijn. Het is een museum voor ’t Laag, (dorpen Millingen, Kekerdom, Leuth, Erlecom en Ooij) maar de eerste expositie is heel erg op Millingen zelf gericht: ” Bedrijvigheid op en aan het water”. Het is de bedoeling, dat er elk jaar een nieuw onderwerp in de tentoonstellingsruimte van de kerk komt. Dit eerste thema lag voor de hand omdat Millingen altijd verbonden is met de rivier. Denk aan scheepswerf, scheepvaart, visserij, pontjes, steenfabrieken en bunkerschepen. De vitrines en tafels van het nieuwe museum staan opgesteld aan weerszijden van het altaar, waar nog ruimte over was. Daar zijn niet alleen foto’s en teksten te vinden, maar ook voorwerpen zoals een fuik, bakstenen die hier gemaakt werden en modelschepen.  Pastoor Rudo Franken stelde graag een deel van zijn kerk beschikbaar, omdat er zo vanzelf ook mensen in het godshuis komen. Voorlopig is het informatiecentrum drie keer per week geopend: op dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Dan zijn er vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven en dienst te doen als suppoost. Om bezoekers te ontvangen en van dienst te zijn is BIZ Millingen Centrum op zoek naar vrijwilligers die willen supposten. Ben jij geïnteresseerd in cultuurhistorie en vind je het leuk om met mensen om te gaan dan zijn wij op zoek naar jou. Beschikbaar: gemiddeld 1 keer per 2 weken. Periode: tot eind oktober. Aanmelden: laat het ons weten via: bizmillingen@gmail.com of neem telefonisch contact op met Cas Blom 06-31952674 of Anneke Neijenhuis 06-53745702. zie de foto’s