8 mei 2022

Energiecoaches Berg en Dal gaan van start! Ook bij u?

De E-coaches met werkgroep en wethouder vlnr: Caro Ermers|Gerhard Boot|Nelleke van der Pol|Wil Meertens|Alphons Klomberg|Peer Trepels|Martien van Ewijk|wethouder Nelson Verheul|Jos van Kessel|Henk Jilesen|Alex Wilbrink|(Jean de Ridder|Henk Thijssen|Tako Rodenburgh, niet op foto) [foto: Bert Roodbeen]

Het DuurzaamheidsCafé Berg en Dal heeft tien energiecoaches klaargestoomd om gratis huisbezoeken af te leggen. Op dinsdag 26 april waren de energiecoaches klaar met hun opleiding van 5 dagdelen. Het voortraject was een intensieve training op isolatie-/energietechnisch en communicatief gebied. Initiatief en begeleiding lag in handen van het DuurzaamheidsCafé Berg en Dal. Vanaf begin 2021 is het traject opgezet met werving van geschikte coaches, aanmelding door bewoners, inkoop van toolkits, training en tenslotte de certificering van de E-coaches. De gemeente Berg en Dal heeft dit financieel mogelijk gemaakt. Vanaf mei 2022 is een tiental E-coaches beschikbaar van Millingen tot Groesbeek om de huisbezoeken in alle kernen af te leggen. Er worden geen kosten in rekening gebracht. De winst is de weg naar een duurzaam huis. Wethouder Nelson Verheul (Duurzaamheid) heeft hen toegesproken bij de afsluiting van hun opleiding, die alle E-coaches een certificaat oplevert.  Hij was benieuwd naar de motivatie van de deelnemers en sprak waarderende woorden. Het team ontving als blijk hiervan een duurzame bidon. 

Opvallend aan deze starters is hun enthousiasmerende opstelling, naar elkaar toe, naar de organisatie toe en vooral naar de bewoners toe tijdens de toekomstige huisgesprekken. Daarnaast blijven zij naarstig op zoek naar kieren, energielekken, stroomvreters, subsidie van isolatiemogelijkheden, de laatste energierekeningen, kostenbesparingen, mogelijkheden voor CV en (hybride) warmtepompen. In een gesprek met de bewoners wordt samen bekeken welke stappen genomen kunnen worden aan de hand van een opname formulier. Het huis zal tijdens het bezoek worden doorgelopen. Daarna ontvangt de bewoner een rapportage met de bevindingen. Na verloop van tijd is er contact over de genomen maatregelen of nadere adviezen..

Wilt u ook gratis advies van een E-coach? Inwoners die aan de slag willen met het energiezuiniger maken van hun woning kunnen zich melden via ecoachbend@gmail.com. Als ze hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden ontvangen ze alvast informatie ter voorbereiding van een bezoek. De gemeente en energiecoach hopen dat de betreffende inwoner met deze hulp vervolgens zijn/haar portemonnee en het klimaat bespaart.

Inwoners die eerder via de zogenaamde ‘groene bon’ aangegeven hebben dat ze bezoek van een energiecoach willen, hebben inmiddels een mail ontvangen met de vraag of zij zich willen aanmelden via ecoachbend@gmail.com.

Inmiddels hebben zich al 50 inwoners gemeld. Zij zullen binnenkort worden benaderd voor een afspraak voor een huisbezoek.

ZIE: www.duurzaamheidscafebergendal.nl