24 april 2022

Rob Jansen Sr uit Beek overleden

Op 18 april is Rob Jansen Sr (van Hotel restaurant ’t Spijker) uit Beek op 97 jarige leeftijd in Beek overleden. Rob Jansen woonde de laatste jaren in zorgcentrum ’t Höfke in Beek . Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.