17 april 2022

Dodenherdenking in Leuth

Dodenherdenking Leuth. Woensdag 4 mei herdenkt Leuth oorlogsslachtoffers en staan we stil bij vrede en vrijheid. Het dorp Leuth verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog. Gedenkstenen aan het Kerkplein houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij in Nederland slachtoffer, maar ook het oorlogsgeweld in Indonesië eiste zijn tol. Om19.30 uur verzamelen we op het schoolplein. Er wordt aandacht geschonken aan de Maria plaquette in het Kulturhus, een geschenk van onderduikers aan de school, zij vonden er een veilige schuilplaats. Er wordt gezongen door Vox Virorum. Om 19.45 u gevolgd door een stille tocht naar de monumenten aan het Kerkplein. Er wordt gelegenheid geboden om bloemen bij de monumenten te leggen. Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij de monumenten. Medewerking wordt verleend door een vertegenwoordiging van muziekvereniging DES, Les Alouettes, Sven Arens, De Sokkenummers en schutterij De Vriendenkring. Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. U bent allen van harte uitgenodigd. Stichting 4 mei herdenking Leuth, Marian Jansen, Willem Schenk, Marie Booltink en Annelies Zegers. Informatie: 024 6632634