5 april 2022

Rob van der Sluys uit Ooij overleden.

Rob van der Sluys

Dinsdagavond, 5 april werd Rob van der Sluys herdacht met een avondmis in de H. Hubertuskerk te Ooij, Hij overleed op 31 maart na een kort ziekbed op 89 jarige leeftijd. Rob werd geboren in Nederlands Indië. Hij was 14 jaar toen hij vanuit Indonesië in Nederland aankwam. Voor hem een vreemd land maar al vrij snel ontwikkelde hij zich tot een ware persoonlijkheid. Een aimabele man. Hij studeerde en werd vervolgens schoolmeester. Hij was vervolgens schoolhoofd van diverse scholen. Hij belandde vervolgens in Ooij, waar hij zich vestigde in een woning nabij de Bisonbaai. Op zijn 47e startte hij met Karate en later had hij zijn eigen sportschool in Ooij. Daar heeft veel jongens en meisje , maar ook veel ouderen, als karateleraar opgeleid. Rob is op 6 april in besloten kring begraven op het kerkhof bij de H. Hubertuskerk in Ooij. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.