4 april 2022

Protestactie in Nijmegen

Zondagmiddag organiseerde “Nederland in Verzet” een coronaprotest in het centrum van Nijmegen. Naar schatting ongeveer tweeduizend mensen namen deel aan het protest op de Waalkade en de daaropvolgende mars door het centrum. Voor deze actie was toestemming verleend, in tegenstelling tot vorig jaar, toen ze ook een actie in het centrum van Nijmegen wilden organiseren. Maar deze werd toen verboden. Toen werden meerdere mensen aangehouden. Deze keer werd de Waalkade aangewezen, waar actie gevoerd mocht worden. Daar waren een aantal sprekers. Ook Willem Engel zou daar spreken maar hij werd op weg daar heen door de politie op de snelweg aangehouden en overgebracht naar een politiebureau i.v.m. overtreding van de regels die bepaald waren bij het schorsen van zijn voorarrest. Aan de protestactie deden mensen van diverse pluimage mee, waaronder ook weer een aantal mensen in militair uniform, die aangaven veteranen te zijn. De actievoerders gaven aan te demonstreren tegen de coronaregels en de mogelijke invoering van een Europees digitaal identiteitsbewijs. Na de protestactie op de Waalkade volgende een mars naar het centrum van Nijmegen. Alles verliep rustig en zover bekend waren er geen onregelmatigheden.