29 maart 2022

Verhuizing poppodium Merleyn Nijmegen stap dichterbij

foto Noviomagus

Na ruim een jaar gesprekken en onderzoeken legt het college van burgemeester en wethouders vandaag het ontwerpbestemmingsplan ter visie dat de verhuizing van poppodium Merleyn mogelijk maakt. De bedoeling is dat Merleyn naar de locatie van het voormalig pompgebouw van Vitens aan de Nieuwe Markstraat 50-52 gaat. De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzocht of poppodium Merleyn terecht kan op de locatie van het voormalig pompgebouw aan de Nieuwe Markstraat 50-52. Dat heeft de gemeente samen gedaan met enkele omwonenden en vertegenwoordigers van omliggende bedrijven en organisaties. Zij hebben in een klankbordgroep meegewerkt in het participatieproces.
Er zijn, mede op verzoek van de klankbordgroep, verschillende aanvullende onderzoeken (verkeerstromen en akoestisch) gedaan en besproken. We zijn het niet op alle fronten eens geworden. De belangen en verwachtingen van de nieuwe situatie verschillen. Voor de zorgen over geluidshinder op straat gaan Merleyn, de gemeente en de buurt verder in overleg om beheerafspraken te maken.
Op basis van de onderzoeken komt de gemeente tot de conclusie dat er voldaan wordt aan de wettelijke normen. De gemeente zet nu de volgende stap om de komst van het poppodium naar deze plek mogelijk te maken.

 

Merleyn belangrijke plek voor muziek in Nijmegen
Merleyn is een belangrijke schakel in de Nijmeegse popinfrastructuur. De huidige locatie aan de Hertogstraat voldoet echter vanwege geluidsisolatieproblemen niet. Om deze reden is Merleyn al een hele tijd op zoek naar nieuwe huisvesting. De gemeente vindt het voortbestaan van poppodium Merleyn belangrijk. Merleyn is met haar capaciteit van maximaal 250 bezoekers een plek voor lokale talenten, professionele buitenlandse acts die Nederland nog moeten veroveren en acts in nichemarkten. Het podium zorgt voor een opstap naar de grotere podia.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 7 april tot en met woensdag 18 mei 2022) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariรซnburg 30 Nijmegen. Het digitale bestemmingsplan is ook in te zien op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Op donderdag 21 april 2022 organiseert de gemeente een inloopavond. Tijdens de inloop kan iedereen vragen stellen aan de gemeente en kan er al gereageerd worden op het ontwerpbestemmingsplan.