29 maart 2022

Euregionaal Mobiliteitsplan aangenomen

De Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal heeft donderdag 10 maart 2022 in een extra vergadering het Euregionaal Mobiliteitsplan 2030 vastgesteld. Met het Euregionale Mobiliteitsplan wordt een belangrijke stap gezet om de komende jaren concrete grensoverschrijdende maatregelen te realiseren, die de mobiliteit en bereikbaarheid van de Euregio Rijn-Waal vergroten en daarbij inspelen op de actuele mobiliteitsontwikkelingen. Lees hieronder verder.

Het mobiliteitsplan schets allereerst de positie van de Euregio Rijn-Waal en relevante ontwikkelingen zoals de invloed van de bevolkingsopbouw, klimaatbewustzijn, flexwerken etc. Dan volgt een inventarisatie van de actuele situatie, waarin de modaliteiten voetgangers, fietsverkeer, bus, trein, autoverkeer, goederenvervoer en luchtvaart worden geanalyseerd. Tenslotte worden de ontwikkelingen naar de toekomst met bijbehorende maatregelen en realistische kansrijke mobiliteitsinitiatieven voorgesteld. Hierin staan de speerpunten bereikbaarheid (incl. connectiviteit), duurzaamheid, verkeersveiligheid en communicatie centraal.

Het Euregionaal Mobiliteitsplan is in nauwe afstemming met de Euregioleden en andere stakeholders ontwikkeld. De basis vormden een uitvoerige deskresearch en zes regionale stakeholderbijeenkomsten, waaraan niet alleen regionale en lokale overheden deelnamen, maar ook vervoersmaatschappijen, transport- en logistieke bedrijven en branche- en belangenverenigingen.

Om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan worden er nu in een tweede stap 5 van de in totaal 15 aanbevelingen voor  mobiliteitsinitiatieven verder uitgewerkt. Dit betreft grensoverschrijdende fietstracรฉs , een grensoverschrijdend dekkend mobiliteitshub-netwerk, een grensoverschrijdend dekkend netwerk voor laadinfrastructuur (waterstof en e-mobility), de mogelijkheden voor grensoverschrijdend systeem voor Mobility-on-Demand en een inventarisatie van de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen multimodale overslagpunten gecombineerd met een onderzoek naar een grensoverschrijdend informatie- en reserveringssysteem voor vrachtautoparkeerplaatsen.

De komende maanden zal per initiatief, voor zover dit niet al duidelijk is, worden geรฏnventariseerd, welke partijen nodig zijn om het desbetreffende initiatief daadwerkelijk te realiseren. Vervolgens wordt met deze partijen besproken, hoe dit initiatief verder op weg geholpen kan worden. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar mogelijke financieringsbronnen. De bedoeling is, dat met dit voorwerk de betrokken partijen vervolgens zelf de mobiliteitsinitiatieven realiseren.

Het Euregionaal Mobiliteitsplan is er gekomen naar aanleiding van een verzoek van de Euregioraad in november 2019. In het kader van het INTERREG-project Euregionaal Mobiliteitsplan ERW, dat eind 2020 is goedgekeurd is het nu vastgestelde mobiliteitsplan ontwikkeld. Voor het opstellen van het Euregionaal Mobiliteitsplan is nauw samengewerkt met een consortium, bestaande uit Loendersloot Groep BV, IGS Ingenieursgesellschaft Stolz mbH en Jan Oostenbrink Intercultural Management Cross Border Cooperation).

Het Euregionaal Mobiliteitsplan wordt mede mogelijk gemaakt door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, MWIDE NRW en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de lokale overheden Kreis Kleve, Kreis Wesel, de Niederrheinische IHK, de gemeenten Ede en Apeldoorn en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Link naar Euregionaal Mobiliteitsplan:

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Vergaderstukken/Raad/2020/2022/Mobiliteitsplan%20Conceptversie%2024-02-22%20-%20NL.pdf