26 februari 2022

Adriaan en Adda Hurkmans 60 jaar getrouwd.

Adda en Adriaan Hurkmans 60 jaar getrouwd

Op 26 februari 2022 waren Adriaan (85) en Adda (84) Hurkmans-de Bruijn uit Leuth 60 jaar getrouwd. Voor de wet trouwden ze op 28 december 1961 in het gemeentehuis van Beneden Leeuwen en daar volgde op 26 februari 1962 het kerkelijk huwelijk op in de kerk in Boven Leeuwen. Het feest zal gevierd worden op 5 maart in ’t Zwaantje in Mook. Samen hebben ze drie zoons, Hermi, Adje en Ronnij en 6 kleinkinderen. Esley, Javey, Manon, Roij, Mirte en Luuk.. Ze hebben elkaar door de muziek leren kennen in Boxmeer. Adriaan was 18 jaar en was vanuit ’s Hertogenbosch in Boxmeer komen wonen, waar zijn vader werkte. Zijn ouders raakten bevriend met de familie de Bruijn. Adriaan speelde accordeon en Adda piano en dat gaf een band. Daarop volgde 7 jaar verkering. Tijdens de verkeringstijd kwam “ome Wim” (van Eck) uit Leuth op bezoek met de vraag of Adriaan de kapsalon in Leuth over wilde nemen. De zoons van ome Wim gingen namelijk naar Australië emigreren en was er geen opvolger in de kapsalon. Na enkele jaren verhuisden ze naar Leuth en gingen in het nieuwe pand aan de Steenheuvelsestraat wonen waar een Dames- en Herensalon in werd gevestigd. Adda woonde eerst nog in Boven-Leeuwen waar ze een postagentschap (PTT) runde. In het pand in Leuth werd tevens een drogisterij en postagentschap gevestigd, dat door Adda werd beheerd.  Samen hebben ze de zaak ongeveer 30 jaar gerund en in 2000 zijn ze gestopt. In 1998 verhuisden ze al naar de overkant, waar ze nog steeds wonen. Ze hadden gezamenlijke hobby’s. Vakanties met de caravan door heel Europa en muziek maken. Als echte Brabanders zat het carnaval in hun bloed en werd Adriaan gevraagd een carnavalsvereniging in Leuth op te richten. Dat was het begin van de Sokkenummers. Tevens werd een koor opgericht, de Lustige Strumpfjägers, hetgeen later het koor Vox Virorum werd. Dat bestaat nog steeds, hoewel de muziek door de jaren heen wel veranderd is. Adriaan zingt nog steeds in het koor en Adda heeft het koor vele malen op de piano begeleid. Een andere hobby is het bridgen. Ze zijn al vele jaren lid van bridgeclub “HoogLaag” waar ze nog wekelijks komen. Adriaan is ook lange tijd voorzitter geweest van de ondernemersvereniging  in Leuth, in de tijd dat daar nog veel zaken waren.  Hij is Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vorige week heeft het diamanten bruidspaar al een bloemstuk van de gemeente Berg en Dal ontvangen, alsmede een ingelijste kopie van hun huwelijksakte. I.v.m. de corona kwam de burgemeester niet zelf naar Leuth. Diamanten bruidspaar, van harte gefeliciteerd!