15 februari 2022

Boek Canadese oorlogsslachtoffers overgedragen.

Johan Bekhuis overhandigt het boek aan Alice van Bekkum

Afgelopen twee jaren heeft de werkgroep Kekerdom in bange dagen via allerlei kanalen gepoogd een portretfoto te bemachtigen van de negen Canadese soldaten die op 8 februari 1945 sneuvelden toen ze Kekerdom bevrijdden. De namen van de negen jongens waren ons bekend uit het boek van Will Bird, die de gevechtshandelingen van het North Shore (New Brunswick) Regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwkeurig had geboekstaafd. Uit documentatie in het Canadese legerarchief kon vervolgens de geboorteplaats van elk der negen worden achterhaald. Dankzij internet konden we toen contact leggen met de burgemeesters, heemstudiegroepen en oud-militairen in die geboorteplaatsen en hen de vraag voorleggen of ze ons in contact wilden brengen met familieleden van de overledene. Vaak liep zo’n vraag over vele schijven en kostte het veel tijd om bij de juiste persoon uit te komen. Toch is het uiteindelijk gelukt om van alle negen gesneuvelden een portretfoto te bemachtigen en soms nog aanvullende familie informatie. Je wil immers ook graag weten waarom  zo’n jongen destijds vrijwillig dienst nam en in het verre Nederland ging vechten tegen de Nazi’s. Dat was nogal een risicovolle onderneming. Deze jongens uit het verre Canada hebben tenslotte hun leven opgeofferd voor onze vrijheid. Als je dat goed tot je door laat dringen, blijken woorden als respect en dankbaarheid ernstig tekort te schieten. Eén van die opgespoorde familieleden bleek John Walsh te zijn, de achterneef van de gesneuvelde Louis Walsh. Hij was zo getroffen door de poging uit Nederland om de oorlogsheld uit zijn familie een gezicht te geven dat hij als dankjewel een boek toestuurde met korte levensbeschrijvingen van alle gesneuvelden uit zijn stad Miramichi in de Canadese provincie New Brunswick. Daarin konden wij de gewenste informatie vinden over zijn gesneuvelde oom. Dat het zo’n dik boek is, geeft wel aan hoeveel jonge jongens uit dit deel van Canada destijds in Europa het leven lieten. Na bewezen diensten heeft Johan Bekhuis van de werkgroep Kekerdom in bange dagen dat boek vervolgens overhandigd aan Alice van Bekkum van de stichting Faces to Graves. Wellicht dat Faces to Graves nog veel meer informatie uit dat boek kan halen. Want op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek wachten nog vele soldaten op een portretfoto.