4 februari 2022

Duurzame Dorpentour komt op 22 februari 2022 naar Dorpshuis Heilig Landstichting

Het Duurzaamheidscafé Berg en Dal organiseert in samenwerking met de Werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting een avondvullend programma over duurzaamheid in de eigen omgeving. Dit alles in het kader van de Duurzame Dorpen Tour, waarbij eerder andere dorpen van de gemeente Berg en Dal aan de beurt zijn geweest. Inwoners van de gemeente Berg en Dal zijn welkom. De avond start met een bijdrage van Wil Meertens, energieadviseur, over verduurzamen van de eigen woning en de rol van energieadvies daarbij. Twee bewoners van de Heilig Landstichting vertellen hoe zij concreet hun woning hebben aangepakt. Vervolgens licht Moniek Daggenvoorde, opgaveregisseur energietransitie van de gemeente Berg en Dal, de plannen inzake de Transitievisie Warmte van de gemeente toe. Alle gemeenten dienen immers van dit jaar aan de regering in Den Haag voor te leggen hoe zij denken in 2030  “van het gas af” te zijn. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor bewoners van de gemeente Berg en Dal? Het programma wordt afgesloten door Jos van der Lint, adviseur Loket Duurzaam Wonen Plus Groesbeek, die in zal gaan op zowel financieringsmogelijkheden bij verduurzaming van de woning als op (deelname aan) collectieve projecten zoals de coöperatie Energierijck  en het (toekomstige?) zonnepark op de voormalige vuilstortplaats in Groesbeek. Daarna is er gelegenheid voor een borrel en napraten met de inleiders. Aanmelden voor deze avond kan via https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/duurzame-dorpen-tour/  Aanvang: 20.00 uur. Inloop met (gratis) koffie/thee vanaf 19.30 uur. Afsluiting: 22.30 uur. laats: dorpshuis de Bosduivel, Joanneslaan 4, 6564 AG Heilig Landstichting. Verdere informatie is te vinden op https://duurzaamheidscafebergendal.nl  De Duurzame Dorpentour wil mensen met duurzame ideeën samenbrengen. Ook informatie en advies bij het verduurzamen van de eigen woning behoren tot de doelstellingen van het Duurzaamheidscafé. De klimaatverandering staat terecht hoog op de agenda, niet alleen dus in Glasgow maar ook hier in Berg en Dal. Ieders bijdrage in verduurzaming is van belang.

 

 

– Duurzaamheidscafé Berg en Dal (samenduurzaambergendal@gmail.com)

– Werkgroep Duurzaamheid HLS (peertrepels@gmail.com)