11 januari 2022

Inwoners Berg en Dal hebben hun voorkeuren aangeven voor hun dorp(en)

Een kleine 550 inwoners van Berg en Dal hebben aangegeven welke toekomst zij willen voor hun dorp(en). Het blijkt dat de mooie natuurgebieden in de gemeente Berg en Dal met afstand het meest gewaardeerd worden. En bij de inrichting van woonstraten vinden inwoners bomen en planten het belangrijkst. In november hebben alle inwoners via een enquête aan kunnen geven welke toekomst zij willen voor hun dorp(en) en het buitengebied in 2040. Zo’n 550 inwoners hebben dat digitaal of op papier gedaan. Zij blijken veel waarde te hechten aan onder andere de dorpscentra, streekproducten en fietsmogelijkheden. Over toerisme zijn de meningen verdeeld. Deze en andere wensen en meningen zijn samengevat in een zogenoemde infographic. Een overzicht met álle resultaten gebruikt de gemeente om uiteindelijk tot een zogenoemde Omgevingsvisie te komen. Die visie is een document dat iedere 

gemeente moet maken. Wat verandert er dan voor inwoners? Op basis van de Omgevingsvisie komen er zogenoemde omgevingsplannen. Die vervangen de huidige bestemmingsplannen. Nieuwe initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties moeten voldoen aan wat in die omgevingsplannen staat. Lees hieronder verder.
Wat hebben we al gedaan en wat gaan we nog doen?
De afgelopen periode heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met onder andere dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, welzijnsorganisaties en andere stichtingen en verenigingen. Zij hebben aangegeven welke onderwerpen het belangrijkst zijn. Samen met de voorstellen van de gemeenteraad is dit eerder vastgelegd in de zogenoemde startnotitie. Dit was de basis voor de enquête. In en na ‘de week van de omgeving’ bespreekt de gemeente de onderwerpen uit de startnotitie en de resultaten van de enquête met verschillende organisaties en inwoners. De resultaten hiervan gebruikt de gemeente voor een zogenoemd koersdocument. Dat is een document op hoofdlijnen. De gemeenteraad neemt na de zomer in 2022 een besluit over dit koersdocument. De laatste stap is dat dit document verder wordt uitgewerkt per onderwerp en gebied. Ook daar kan iedere inwoner of organisatie op reageren. Als deze reacties zijn verwerkt is de verwachting dat in de tweede helft van 2023 de Omgevingsvisie definitief is.
Wat vindt de wethouder? Wethouder Nelson Verheul is erg blij: “2040 lijkt ver weg, maar toch hebben veel inwoners

laten weten wat zij willen met hun dorp(en), het buitengebied en toeristische plekken. Nu gaan we gezamenlijk deze plannen verder uitwerken, zodat we uiteindelijk een leefomgeving hebben waar iedereen zich prettig voelt.”