23 december 2021

Nassaustraat in Ooij weer open voor al het verkeer

Na maanden van hard werken is het dan eindelijk zover. De Nassaustraat in Ooij gaat morgen (24 december) weer open voor al het verkeer. De bus rijdt vanaf 10 januari weer door de Nassaustraat en stopt dan weer bij de bushalte voor ‘De Sprong’. Vorige week was wethouder Sylvia Fleuren nog een kijkje nemen bij de afronding van de werkzaamheden. De bewoners gaven de ijverige werklui nog een rondje koffie. Sylvia Fleuren: “Na een lange periode van werkzaamheden voor de deur, kunnen bewoners nu weer gewoon door hun Nassaustraat. Fijn dat het nog vóór kerst afgerond kon worden en dat de bus binnenkort weer door Ooij kan. Daar zullen veel mensen blij mee zijn”. Foto’s Marcel Augusteijn. Lees hieronder verder.

Wat is er allemaal gedaan?
Het riool in de Nassaustraat en in een gedeelte van de Prins Willem Alexanderstraat was slecht en moest vervangen worden. Allereerst zijn alle kabels en leidingen vernieuwd. Dit is in fases aangepakt. Doordat er niet op alle plaatsen tegelijk gewerkt kon worden, is de bestrating toen nog tijdelijk teruggelegd. Hierna is er tegelijk met een nieuw vuilwaterriool, ook een apart regenwaterriool aangelegd. Daardoor wordt het regenwater gescheiden afgevoerd van het vuile rioolwater. Ook is de persleiding vervangen vanaf de Irenestraat naar de Hubertusweg. Deze persleiding is eerst volledig getest, voordat er met het vervangen van het vuilwater riool gestart kon worden.
Maar ook de bestrating moest vernieuwd worden. Er is een nieuwe puinfundering onder de weg aangebracht en de oude klinkers zijn vervangen door nieuwe klinkers. De weg is gemiddeld 50 cm breder geworden. Aan een zijde is gekozen voor een breed trottoir. Aan de andere zijde een iets smaller trottoir, maar zeker nog geschikt voor rolstoelen en rollators. Ook zijn alle parkeerplaatsen teruggebracht.
Het resultaat mag er wezen. Een beter geschikte rijbaan voor de bussen en vrachtverkeer! In het voorjaar plant de gemeente nog groen zoals bomen en struiken.