18 december 2021

De DAR “laat een steekje” vallen in Ooij.

Een van de drie plekken waar de zakken met plastic nog liggen in de Prins Mauritsstraat in Ooij.

Donderdag 9 december was de dag, dat het plastic in Ooij werd opgehaald. Dat gebeurde ook, maar de Prins Mauritsstraat in Ooij werd (gedeeltelijk) overgeslagen, omdat daar werkzaamheden aan de gang waren. Aan een zijde van de straat worden namelijk de woningen gerenoveerd en dat is al langer dan een maand aan de gang. Al die weken kwamen de vuilniswagens gewoon de straat in en ook de daarop volgende vrijdag en zaterdag (oud papier) gebeurde dat. Maar op die bewuste 9e december gebeurde dat niet, ofschoon de straat in ieder geval van twee kanten bereikbaar was. Het gevolg was dat de plastic zakken op drie plaatsen in de Ooij bleven liggen. Dat waren plekken waar diverse buurtgenoten hun zakken hadden verzameld. Een aantal buurtbewoners heeft daarna hun zakken weer naar binnen gehaald maar het meeste bleef liggen. Contact met de DAR leverde niets op. Er werd beloofd om het de maandag daarop met de teamleider te bespreken, maar ook dat leverde niets op. De zakken werden niet opgehaald, terwijl dat voor de DAR een kleine moeite zou zijn om even een kleinere wagen langs te sturen. Nee hoor, 23 december was de volgende ophaaldag. Het resultaat is dat de zakken nog steeds in de straat liggen. Geen vrolijk gezicht. Volgens de DAR was de aannemer daar verantwoordelijk voor want die had een plaats moeten aanwijzen waar het opgehaald kon worden. Bedankt DAR.