29 november 2021

Werkgroepen op zoek naar meer ‘Vrienden van Dorpsagenda Leuth’

Op donderdag 25 november jl. zou in de Vriendenkring een bijeenkomst plaatsvinden voor iedereen die de afgelopen jaren actief is geweest voor de Dorpsagenda Laat Leuth Leven. De bedoeling was om elkaar bij te praten, maar ook vast plannen te maken voor het volgend jaar. Zo willen we in het voorjaar graag weer een grote publieksavond organiseren voor de inwoners van Leuth. Als we nu terugkijken, mogen we zeker niet ontevreden zijn: Leuth is een stuk groener geworden en er is een fraai dorpsommetje gerealiseerd, nieuwe inwoners krijgen het informatieboekje Welkom in Leuth en er is een mooie website www.laatleuthleven.nl vol nieuws en een activiteitenagenda.  Verder is er een groep vertegenwoordigers van een groot aantal verenigingen die tweemaal per jaar bij elkaar komt om te bespreken waarin ze elkaar kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we de hulp-app in het leven geroepen toen de corona uitbrak, waarmee we hulpvragers en –aanbieders met elkaar in contact brengen.  De werkgroep Verkeer&Veiligheid zet zich nog steeds in voor een veiliger Steenheuvelsestraat en ook wordt er gewerkt aan het realiseren van een gemeenschappelijke pluktuin/ontmoetingsplek. De bedoeling is nu, om zo gauw als het weer mogelijk is, de bijeenkomst alsnog plaats te laten vinden. Niet alleen worden dan mensen uitgenodigd die al eerder hun steentje hebben bijgedragen aan het realiseren van de verschillende plannen, maar we zien ook graag nieuwe gezichten. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, die actief een bijdrage wil leveren aan de uitvoering van (nieuwe) plannen. Alle mensen die op deze manier een bijdrage willen leveren aan het nog beter leefbaar maken en houden van Leuth, spreken we voortaan aan als ‘Vrienden van de Dorpsagenda’. Voel jij je aangesproken en ontvang je graag een uitnodiging voor deze bijeenkomst? Meld je aan via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl. Ook voor vragen, suggesties