27 november 2021

Najaarsnota 2021 gemeente Berg en Dal: Begroting 2021 wordt positief.

De Najaarsnota 2021 laat een positief resultaat zien van € 2,8 miljoen. Een belangrijke reden voor dit resultaat is dat de gemeente Berg en Dal meer geld van het Rijk ontvangt. Dit heet de algemene uitkering. Wat vindt de wethouder?
Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën): “De hogere algemene uitkering van het Rijk is niet de enige reden. Ook de tot nu toe door dit college gerealiseerde bezuinigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze zwarte cijfers. Een andere oorzaak zijn de goede resultaten van het ‘herstelplan Sociaal Domein’. Dit betekent dat we nu niet onze reserve hoeven aan te spreken. Hierdoor versterkt onze financiële positie.” Wat zijn de Begroting, Najaarsnota en Voorjaarsnota? In de Programmabegroting 2021 heeft de gemeente haar ambities, doelen en resultaten voor 2021 beschreven. Ook de ingeschatte inkomsten en uitgaven staan in de begroting. Gedurende de looptijd van de Begroting informeert het college de gemeenteraad in hoeverre de inkomsten en uitgaven nog volgens de Begroting gaan. De eerste rapportage hiervan in 2021 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2021 is deze Najaarsnota.
Wat betekent het resultaat van de Najaarsnota financieel? De veranderingen uit de Najaarsnota leiden tot een positief resultaat van €2,8 miljoen op het begrotingssaldo voor 2021. Het begrotingstekort 2021 daalt hierdoor van € 2,6 miljoen bij de Voorjaarsnota 2021 naar een positief saldo van € 164.000 bij deze Najaarsnota. Op https://programmavan.bergendal.nl kunt u (onder andere) de Najaarsnota vinden.