11 november 2021

Inwoners gemeente Berg en Dal denken mee over toekomst van hun dorp


Waar willen inwoners van Berg en Dal kunnen sporten of wonen? Willen ze meer ruimte voor parkeren of voor groen? Hoe en waar willen inwoners dat er meer ruimte is voor toeristen? Door mee te doen aan de enquête bepalen inwoners mede hoe hun Ooij, Beek, Millingen, Groesbeek en de andere mooie dorpen in Berg en Dal er in 2040 uitzien.
Vanaf 1 t/m 21 november kunnen inwoners meedenken over de toekomst van hun dorp(en) en het mooie buitengebied via samenbergendal.nl of via De Rozet van 2 november. De resultaten gebruikt de gemeente om uiteindelijk tot een zogenoemde Omgevingsvisie te komen. Dat is een document dat iedere gemeente moet maken.
Wat hebben we al gedaan en wat gaan we nog doen? Lees hieronder verder.


De afgelopen periode heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met onder andere dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, welzijnsorganisaties en andere stichtingen en verenigingen. Zij hebben aangegeven welke onderwerpen het belangrijkst zijn. Samen met de voorstellen van de gemeenteraad is dit eerder vastgelegd in de zogenoemde startnotitie. Dit is de basis voor de enquête. In en na ‘de week van de omgeving’ (februari 2022) bespreekt de gemeente de onderwerpen uit de startnotitie en de resultaten van de enquête met verschillende organisaties en inwoners. De resultaten hiervan gebruikt de gemeente voor in een zogenoemd koersdocument. Dat is een document op hoofdlijnen. De gemeenteraad neemt na de zomer in 2022 een besluit over dit koersdocument. De laatste stap is dat dit document verder wordt uitgewerkt per onderwerp en gebied. Daar kan iedere inwoner of organisatie op reageren. Als deze reacties zijn verwerkt is de verwachting dat in de tweede helft van 2023 de Omgevingsvisie definitief is.
Wat verandert er dan voor inwoners?
Op basis van de Omgevingsvisie komen er zogenoemde omgevingsplannen. Die vervangen de huidige bestemmingsplannen. Nieuwe initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties moeten voldoen aan wat in die omgevingsplannen staat.
Wat vindt de wethouder?
Wethouder Nelson Verheul nodigt alle inwoners uit hun toekomstbeeld te delen: ”Het lijkt misschien de ver-van-mijn-bed-show, maar nu bepalen we bijvoorbeeld waar we moeten  kunnen wonen, wat we willen met ons landschap, het buitengebied en toeristische plekken enzovoorts. Het wordt de basis voor wat we in de toekomst wel/niet doen in onze (leef)omgeving en waar. Hoe deze omgeving eruit ziet bepalen onze inwoners. Daarom betrekken we iedereen er maximaal en uitgebreid bij, want samen maken we Berg en Dal.”