3 november 2021

Allerzielen in Ooij

Allerzielen in Ooij

In Ooij werd ter gelegenheid van Allerzielen een mis gehouden met  Diaken Henk Nieuwenhuis als voorganger en met medewerking van het gemengd koor. Na afloop gingen alle bezoekers, met Henk Nieuwenhuis voorop, naar de naast de kerk gelegen kerkhof, waar stil gestaan werd bij de overledenen en de lichtjes geplaatst werden.