24 oktober 2021

Voortgang reconstructie Nassaustraat/Pr. Willem Alexanderstraat Ooij

Bericht van de gemeente Berg en Dal: Hierbij alweer de 5e nieuwsbrief over het project Nassaustraat en Pr. Willem Alexanderstraat in Ooij. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat gaan we nog doen? Nu project Het Zand gereed is en de aannemer alleen nog werkt op project Nassaustraat, gaat het hard. Op dit moment legt de aannemer een nieuw riool op het gedeelte van de Nassaustraat tussen de Marialaan en de Hubertusweg.
We kunnen hier een kleiner riool leggen dan in het eerste gedeelte van de Nassaustraat. Dit komt omdat het gebied wat afvoert via deze rioolleiding veel kleiner is. Kleiner dan als bijvoorbeeld het gedeelte wat via de Pr. Bernardstraat afvoert naar het rioolgemaal in de Pr. Irenestraat en verder naar de rioolwaterverwerking.
Ook voert het gedeelte Nassaustraat tussen Pr. Irenestraat en Hubertusweg veel minder regenwater af naar de watergang naast Nassaustraat 6 dan de eerder aangelegde gedeeltes riool in de Nassaustraat. 

Straatwerk 13 oktober gestart
Op woensdag 13 oktober is de aannemer gestart met de aanleg van de definitieve bestrating. Allereerst leggen we de trottoirbanden. Hierna leggen we de trottoirtegels en straatstenen. De aannemer houdt in zijn route rekening met twee punten:

  • hij kiest een route die het mogelijk maakt om de materialen goed te kunnen aanvoeren;
  • hij kiest een route waardoor hij zo min mogelijk over het nieuwe gemaakte werk hoeft te gaan.  

Daarom bestraten we een klein gedeelte van de Nassaustraat tot aan Pr. Bernardstraat voorlopig nog niet.

Uitstroom hemelwaterriool
Een andere reden om het laatste stukje van de Nassaustraat nog niet aan te leggen is het nog moeten leggen van een buis in de watergang naast Nassaustraat 6. Zoals u kunt zien ligt daar het terrein aan beide zijde van de sloot op verschillende hoogte. Hierdoor bestaat het risico dat water bij veel regen over het kavel van Nassaustraat 6 loopt. Daarom verlengen we de afvoerbuis richting de waterplas aan de Hubertusweg. Dit staat gepland voor de week van 8 november. Werkzaamheden Pr. Willem Alexanderstraat
Voor 8 november moet de aannemer nog een riool leggen in de Pr. Willem Alexanderstraat. De verwachting is dat hij hier ongeveer 27 oktober gaat beginnen. Hier heeft de aannemer nog 2 weken werk mee. 
Zoals u inmiddels al wel elders in Nassaustraat gezien heeft, leggen we voorafgaand aan de bestrating al een puinfundering zodat uw woning weer bereikbaar is. Later wordt de bestrating aangebracht. Bestraten we direct voor uw deur? Dan kunt u even niet bij uw woning komen.

Vervolg en vragen?

We hebben helaas wat vertraging met de werkzaamheden. Dit hebben we al eerder laten weten via de nieuwsbrieven. We verwachten ongeveer half november klaar te zijn met het hele werk. We informeren u hierover in de volgende nieuwsbrief. Kent u iemand de nieuwsbrief ook wilt ontvangen? Aanmelden kan via p.kersten@bergendal.nl.

Heeft u verder nog vragen? U kunt mij altijd bellen via 06 13 14 36 17 of mail naar p.kersten@bergendal.nl