22 oktober 2021

Nijmeegs erfgoed beschermd

Foto gemeente Nijmegen:  Seinhuisje in Bottendaal

Nijmegen krijgt er nieuwe monumenten bij. Met het project ‘Nijmeegs Erfgoed Beschermd’ gaat de gemeente de komende jaren een groot aantal gebouwen in Nijmegen beschermen als monument. De eerste beschermingsprocedure van 32 objecten start nu. De komende jaren zet de gemeente Nijmegen zich in om het gebouwde erfgoed van de stad nog meer te beschermen. Hiervoor is het beschermingsprogramma ‘Nijmeegs Erfgoed Beschermd’ opgezet. Het totale beschermingsprogramma gaat over 462 gebouwen en objecten. De gemeente gaat de komende jaren onderzoeken of deze gebouwen en objecten in aanmerking komen voor bescherming. De selectie wordt jaarlijks in drie rondes voordragen voor bescherming. Het programma loopt zeker tot 2026. Alle eigenaren ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde als: Waarom wordt mijn pand beschermd? Wat voor typen beschermingen zijn er? En wat houden deze in? Lees hieronder verder.

Old city, young vibe
Als stad maken wij ons sterk om ons erfgoed goed te beheren. Dit doet de gemeente samen met de eigenaren en bewoners. En iedereen profiteert hiervan: inwoners, bezoekers, studenten en ondernemers. Erfgoed is een belangrijke trekker voor bezoekers en bewoners. Old city, young vibe.

Start beschermingsprocedure
Zodra het college een beschermingsprocedure start ontvangen alle eigenaren een brief met een informatiebrochure over de voorgenomen bescherming en hoe de procedure verloopt. De eigenaren van de eerste groep zijn al geïnformeerd. Bij de eerste groep zitten woningen in Hees en Neerbosch, 2 begraafplaatsen, het seinhuisje in Bottendaal en de burgersmederij in de Van Dulckenstraat.