14 oktober 2021

Duurzame dorpen toer in Leuth

Duurzame dorpen toer in Leuth

De Duurzame Dorpen Tour is weer gestart. Na een onderbreking van ongeveer anderhalf jaar was er weer een Duurzaamheidscafé. Alweer de zesde aflevering ervan en dit keer in De Vriendenkring in Leuth. Voor ongeveer 40 belangstellenden had de vrijwilligerswerkgroep Duurzaamheid Berg en Dal een gevarieerd en boeiend programma voorbereid. Van het verduurzamen van je eigen woning met heel praktische adviezen en twee zichtbare projecten in Leuth tot de Energiecoöperatie Hoog&Laag. Na de pauze aandacht voor afvalverwerking met een presentatie door de DAR en als afsluiting het project landschaps- en natuurontwikkeling De Ooijse Graaf nét ten westen van Leuth. In dit laatste project werken veel partijen nauw met elkaar samen en zijn (méér) vrijwilligers welkom ( info@ark.eu). Bij de Energiecoöperatie kunnen zich nog deelnemers aansluiten (info: www.ecohoogenlaag.nl). De werkgroep Duurzaamheid Berg en Dal wil mensen met vragen of suggesties graag in contact brengen met één of enkele van de inleiders op 13 oktober. Stuur daarvoor een mailbericht naar eijsjes@upcmail.nl o.v.v. van uw naam, adres en telefoonnummer. Op 17 november a.s. is het volgende Duurzaamheidscafé, dan in Heilig Landstichting met ook daar een interessant programma. Komende weken volgt daarover berichtgeving in de media. Belangstellenden uit de hele gemeente zijn daar welkom. Ook op 17 november krijgt u algemeen bruikbare informatie naast duurzaamheidsinformatie uit de Heilig Landstichting zelf. Om kennis van te nemen en door geïnspireerd te raken.