24 september 2021

Controle in Nijmeegse horeca

Op donderdag 23 september heeft in Nijmegen een controle plaatsgevonden in de horeca. Gemeente, politie, brandweer, douane, omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) en Liander hebben samen 12 horecagelegenheden gecontroleerd. Van tijd tot tijd organiseren de diverse diensten een dergelijke gezamenlijke controle. Deze zijn gericht op het naleven van de regels op diverse terreinen en op het voorkomen en aanpakken van eventuele ondermijnende activiteiten. Door samen op te trekken kan er snel en efficiënt opgetreden worden bij het constateren van verschillende soorten overtredingen. Daarnaast is het voordeel voor de ondernemer dat er niet op zes verschillende tijdstippen gecontroleerd wordt, maar slechts 1 keer. De 12 gecontroleerde horecagelegenheden zijn verspreid in Nijmegen gevestigd, zowel binnen als buiten het centrum. De controle heeft een aantal zaken aan het licht gebracht. Vier zaken hadden alles prima in orde. Bij de overige 8 ondernemingen werden diverse grotere en kleinere zaken geconstateerd. Op zes plaatsen was sprake van schijnbeheer, wat wil zeggen dat er niemand aanwezig was die de juiste papieren had. Op vier plaatsen was sprake van fraude met de energiemeter. Daarnaast werd op 2 verschillende plaatsen in totaal 20 kilo illegale tabak aangetroffen. Dit is allemaal in beslag genomen. En tenslotte bleek dat op bij een aantal ondernemingen de vluchtwegen niet vrij waren en/of de aanwezige blusmiddelen niet gekeurd waren. De komende tijd wordt op basis van de rapporten van de deelnemende organisaties bekeken welke vervolgstappen gezet zullen worden. Burgemeester Bruls is tevreden met de controles: “Door samen te werken kunnen wij op een snelle manier op diverse terreinen eventuele overtredingen aanpakken. We doen dit nu al enige tijd op deze manier en wat mij betreft zullen dergelijke controles in de toekomst vaker op deze manier gehouden worden”.