29 juni 2021

Definitief geen kermis in Millingen aan de Rijn.

De (attractie)kermis in Millingen aan de Rijn gaat definitief niet door dit jaar. De kermis stond gepland van 24 tot en met 27 juli 2021. Hoewel er steeds meer versoepelingen zijn op het gebied van de corona, gelden er nog steeds strikte regels voor kermissen. Voor de kermisorganisator betekent dit (te) veel aanpassingen en extra kosten. Deze afgelasting staat los van de schuttersfeesten. De beide organisatoren daarvan zijn wel van plan hun traditionele feest te organiseren, binnen de geldende coronaregels. De Rijksoverheid heeft recent diverse versoepelingen doorgevoerd. Voor de organisatie van een (attractie)kermis gelden nog wel verschillende regels. Dit betekent voor de kermisorganisator dat hij verschillende maatregelen moet nemen die letterlijk en figuurlijk voor zijn rekening komen.
Waar moet de kermis nu aan voldoen? Evenementen zoals de kermis kunnen, naast de standaard hygiënemaatregelen, momenteel georganiseerd worden met of zonder toegangsbewijs. In beide gevallen moet een evenement onder andere hekken rondom het terrein van het evenement om
a. met toegangsbewijs: te kunnen controleren of bezoekers een coronatoegangsbewijs hebben, een gezondheidscheck uit te voeren en te registeren of 
b. zonder toegangsbewijs: grip te kunnen houden op de max. van 1 bezoeker per 5 m2.


Bij evenementen zonder toegangsbewijs blijft de 1,5 meterregel gelden. De organisator moet kunnen waarborgen dat deze 1,5 meter niet wordt overgeschreden door bezoekers. Dit vindt de kermisorganisator niet haalbaar. Dit geldt ook voor het maximale bezoekersaantal per m2. Daardoor moet het hele kermisterrein rondom afgesloten worden met hekken. Zo kan er een gecontroleerde in- en uitgang ingericht worden. Ook wordt hierdoor voorkomen dat je vanaf de aanliggende terrassen zo het kermisterrein op kan lopen en andersom. Dit mag namelijk niet op basis van de regels.
Door de kermis nog een jaar op te schuiven hoopt de organisator de horeca met terrassen ook meer ruimte te geven.
Is uitwijken naar een andere locatie/week mogelijk? Het is geen optie om de kermis op een later tijdstip te organiseren, wanneer er mogelijk minder coronaregels gelden. Er worden nu al heel veel kermissen in Nederland verplaatst naar september. Dat maakt dat er dan een piek ontstaat. Dat betekent dat er dan te weinig exploitanten/attracties zijn om de kermissen mee te vullen, geeft de organisator van de Millingse kermis aan. Een andere locatie in Millingen aan de Rijn is ook geen optie. Er is daar geen plein dat groot genoeg is om makkelijk af te zetten. Dus ook op een andere locatie zou de organisator aan dezelfde (landelijke) voorwaarden moeten voldoen.
Gaan andere kermissen in onze gemeente door?
Verschillende kermissen in onze gemeente worden altijd in het najaar georganiseerd. Of deze door kunnen gaan is nu nog niet bekend. Dat hangt samen met de dan geldende coronaregels en de (aard van de) locatie. De gemeente kijkt ook bij die kermissen vooral naar wat wel mogelijk is.